top of page

פעילויות נוספות

המור"ק: שחזורי קרבות חוויתים

ראשית ,המשתתפים שומעים על קרב היסטורי ורואים במו עיניהם את מקום התרחשותו.

לאחר מכן המשתתפים מקבלים את ציוד הלחימה ויוצאים לדרך.

בסוף הפעילות ,לאחר הדמיית הקרב ,רואים המשתתפים את החלטות המפקדים בשטח.

בסיכום הפעילות תתקיים הסקת מסקנות על הקרב.

www.hamorak.com 

 ODT פעילויות

פעילות ODT היא פעילות קרקע המתקיימת בטבע. הפעילות כוללת מגוון תחנות כגון: חידת אזיקים, מעבר נהר, הליכת לוליין, חידת האנוי, סנדלי צוות ועוד...

פעילות הקרקע הינה פעילות אתגרית וחווייתית המתאימה לכל הגילאים.

מטרת הפעילות היא לפעול בעבודת צוות, לשתף פעולה, לחשוב מחוץ לקופסא ועוד...

ניווטים אורבניים- וטופוגרפיים

הפיינטבול הירושלמי מאמין כי יש תפקיד חשוב ליכולת ההתמצאות של האדם בסביבה ,לכן הקמנו פעילות ניווטים אורבניים וטופוגרפיים בירושלים וסביבתה.

הפעילויות כוללות הדרכה אישית לפני ואחרי הניווט ( תחקיר 'חם').

 ניווט אורבני - הניווט מתקיים ברחובות ובסמטאות ירושלים.

 ניווט טופוגרפי - ניווט עם מפה טופוגרפית- בהרים ובנחלים.

odt.jpg

:לפרטים

052-4689-053
omri.noivirt@gmail.com 

www.jerusalempaintball.com 

  • Instagram
  • Facebook
bottom of page